Welovegig Club > ประกาศจาก Admin ครับ

คำแนะนำสำหรับ “น้อง ๆที่โดน User อื่นกล่าวหาว่าหลอกลวง หรือเป็นตะกวด”

(1/1)

wat012:
คำแนะนำสำหรับ “น้อง ๆที่โดน User อื่นกล่าวหาว่าหลอกลวง หรือเป็นตะกวด”

 **04**

ช่วงนี้ มีน้อง ๆที่โดน User อื่นมากล่าวร้าย หาว่าน้อง จขกท. นั้น เป็นคนหลอกลวง หรือเป็นตะกวดเป็นจำนวนมาก

 **25**

และโดนตามโพสท์ต่อท้ายกระทู้อยู่บ่อย ๆเกือบจะทุกวัน
โดย User เดิม ๆ หรือ User ใหม่สลับเปลี่ยนหน้ากันไปมา

แต่ลักษณะการโพสท์ หรือการเขียน ก็พอจะดูออกได้ว่า “เป็นคน ๆเดียวกัน หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน”

 **21**

ในฐานะสมาชิกของ Wlg คนหนึ่งที่ได้เข้าไปอ่านในกระทู้ของ จขกท. แต่ละคนที่ถูกกล่าวหาจาก User เหล่านั้น

ผู้เขียนรู้สึกได้ว่า  **15**

    1. รู้สึกเห็นใจ User จขกท. ที่ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวง โดยไม่มีหลักฐานแสดง

     2. รู้สึกเบื่อหน่ายกับ User ที่เข้ามากล่าวหา จขกท. ว่าเป็นผู้หลอกลวง โดยไม่มีหลักฐานใดใดมาแสดงให้เห็นว่า หลอกลวงอย่างไร ทำไม่ดีอย่างไร มีแต่กล่าวอ้างลอย ๆ

     3. รู้สึกรำคาญต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา ที่เอาแต่ข่มขู่ ต่าง ๆนา ๆต่อน้อง ๆ จขกท. เช่น จะเข้าไปหาถึงที่บ้าน จะร้องเรียนไปที่สถาน ศึ ก ษ า เป็นต้น

     4. รู้สึกรังเกียจกับ User ที่เข้ามากล่าวหาน้อง จขกท. โดยไม่มีหลักฐาน และที่ชอบทำตัวกล่าวหาผู้อื่นอย่างน่ารังเกียจ

     5. รู้สึกสมเพชกับ User ที่เข้ามากล่าวหาน้อง จขกท. ที่วนเวียนเข้ามากล่าวหาน้อง ๆ จขกท. ได้ทุกวัน โดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับการตอบกลับของน้องที่ถูกกล่าวหาบางคน

     6. รู้สึกเวทนากับ User ที่เข้ามากล่าวหาน้อง จขกท. ที่กล่าวหาน้อง จขกท. แล้วไม่มีใครเชื่อ แถมยังรู้สึกไม่ดีกับการกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานแสดง

 **14**

สรุปง่าย ๆคือ   **25**

 “เห็นใจน้อง จขกท.”“รู้สึกเบื่อ รำคาญ รังเกียจ สมเพส เวทนา กับ User ที่เข้ามากล่าวหาน้อง จขกท. โดยไม่มีหลักฐานแสดง”

คำแนะนำสำหรับน้อง ๆ จขกท. ที่ถูก User อื่นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และหรือ ทีจะมีใหม่เข้ามาอีกในอนาคต ที่เข้ามากล่าวหาน้อง โดยไม่มีหลักฐาน


 **04**

โดยคำแนะนำนี้   **25**

     1. อยู่บนพื้นฐานที่น้องเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านั้น ซึ่ง ตัวน้อง จขกท. เองเท่านั้น ที่จะรู้ได้ว่า ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่

     2. อยู่บนพื้นฐานที่ผู้เขียนรู้สึกว่าน้อง จขกท. ถูกกล่าวหาแบบไม่มีมูลเหตุ หรือการแสดงหลักฐานใดใด ไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้า หรือลับหลังก็ตาม และทำให้น้องต้องเสียหายต่อการกล่าวหานั้น ๆ

ดังนี้  **04**

     1. น้อง จขกท. ที่โดนกล่าวหา “ควรตอบโต้ต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา” ด้วยการ “ใช้คำพูดที่สุภาพ เป็นเชิงถามกลับว่า “ที่กล่าวหามานั้น กล่าวหาเรื่องอะไร มีหลักใดมาแสดงหรือไม่”

เหตุผล คือ

         1.1 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของ จขกท. ว่า “เราเชื่อมั่นตนเองว่า และแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า เราเป็นผู้บริสุทธิ์จริง”

         1.2 เมื่อผู้กล่าวหา ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้ “จะแสดงให้เห็นถึงการกล่าวหาแบบลอย ๆไม่มีความน่าเชื่อถือ”

         1.3 จะทำให้ผู้อ่านทั่วไป “รู้สึกได้ถึง การแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวผู้ถูกกล่าวหา กล้าเปิดเผย”

        1.4 การใช้คำพูดที่สุภาพในการถามหาหลักฐาน จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึง “ความมีคุณค่า ใจเย็น และสูงส่งกว่าผู้ที่กล่าวหามากนัก”

        1.5 การใช้คำพูดตอบโต้ที่สุภาพ จะทำให้ผู้อ่าน “รู้สึกเห็นใจ และอยากช่วยน้อง จขกท. หรืออยากเจอน้องด้วย

        1.6 หากน้อง จขกท. ส่วนใหญ่ออกมาตอบโต้กันมาก ๆเท่าใด ก็จะเป็นลดความน่าเชื่อถือของ User ที่เข้ามากล่าวหามากเท่านั้น

 41

    2. น้อง จขกท. ไม่ควรตอบโต้ “ด้วยอารมณ์ หรือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ”

เหตุผล คือ

        2.1 การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ดี หรือเกรงกลัวต่อน้อง จขกท. ไม่ด้วย

        2.2 การใช้คำพูดด้วยอารมณ์ จะทำให้เราลงไปอยู่ชั้นเดียวกับ User ที่เข้ามากล่าวหาเรา

         2.3 การใช้คำพูดด้วยอารมณ์ อาจจะมีผลลบต่อพี่ ๆที่จะเข้ามาจ้างงานต่อตัวน้อง จขกท. ได้

 **36**

     3. น้อง จขกท. ที่ถูกกล่าวหาจาก User เหล่านั้น ควรจะเข้ามาโพสท์กระทู้ใหม่บ่อย ๆโดยใช้ User เดิมที่ถูกกล่าวหา

ด้วยเหตุผล คือ

         3.1 แสดงถึงความไม่กลัวต่อการถูกกล่าวหา

        3.2 แสดงถึงความไม่สนใจ และไม่แคร์ต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา

         3.3 แสดงถึงความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง แม้จะมีใครมากล่าวหาก็ตาม

         3.4 ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเชื่อมั่นในตัวน้อง จขกท. ว่า “ไม่เกรงกลัวต่อการกล่าวหา ไม่หลบหนี ไม่เปลี่ยนยุส และเชื่อมั่นว่าน้อง จขกท. บริสุทธิ์”

 **14**


     4. หากเป็นไปได้ น้อง จขกท. แสดงตัวตนให้มากขึ้น และ/หรือ หากมีพี่คนไหนที่รู้จักน้อง และเคยไปพบเจอกันมาแล้ว สามารถเข้ามาช่วยพูดถึง หรือแสดงความเห็นถึงตัวน้อง จขกท. ได้ก็จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุผล คือ

         4.1 เป็นการหักหน้าต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา

        4.2 ทำให้ผู้อ่านคนอื่น รู้สึกเชื่อมั่นในตัวน้อง จขกท. มากขึ้น

 **14**

    5. น้อง ๆที่ถูก User กล่าวหา ควรจะเข้าไปช่วยแสดงความเห็นต่อกระทู้ ที่น้องที่ถูกกล่าวหาบางคน ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโต้ User ที่กล่าวหาน้อง

ด้วยเหตุผล คือ

        5.1 ช่วยลดความน่าเชื่อถือของ User ที่เข้ามากล่าวหาน้อง ๆ

         5.2 เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวน้องเอง ต่อผู้อ่านมากขึ้น

         5.3 ทำให้น้อง ๆที่ไม่ได้ตอบโต้ในโพสท์ของตัวเอง มีช่องทางในการแสดงความเห็น และสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นให้กับตัวน้องเอง

 **04**

คำแนะนำ ต่อกรณีน้องที่ถูกกล่าวหา และไม่อยากตอบโต้ หรือแสดงความเห็นต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา ดังนี้

    1. ปล่อยวาง และอย่าไปสนใจ และทำเป็นไม่เห็นต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา

     2. โพสท์ หรือ ตั้งกระทู้ของเราไปเรื่อย ๆโดยไม่ต้องสนใจ หรือทำเป็นไม่เห็นต่อ User ที่เข้ามากล่าวหา

    3. ค่อย ๆอธิบาย หากมีใครสงสัย หรือติดใจ ไม่ว่าจะเข้ามาโพสท์ต่อท้ายในกระทู้ หรือส่ง PM มาหาเรา

    4. กรณี หากอธิบายแล้ว พี่คนไหนไม่เชื่อ ก็ปล่อยวาง อย่าไม่สนใจ เพราะยังมีพี่อีกมากมายใน Wlg แห่งนี้

     5. ให้น้อง ๆก็ทำตัวเป็นไปตามปกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไม่เคยมี User ดังกล่าวมาโพสท์ต่อท้ายกระทู้ของเรา

    6. ทำใจหากจะมีพี่ ๆคนไหนไปเชื่อคำพูดของ User ที่เข้ามากล่าวหา และหากน้องไม่อยากอธิบาย ก็ไม่ต้องอธิบาย ให้คิด่า “เชื่อก็เชื่อ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร” และ “ยังมีพี่ ๆอีกมายมาย ที่ยังเชื่อในตัวเราอยู่”

    7. ไม่จำเป็นต้องทำให้พี่ ๆทุกคนเชื่อในตัวเราทั้งหมด ขอแค่เพียงพี่ ๆบางคนเชื่อในตัวเรา และ/หรือให้พี่ ๆที่เรารู้จัก เคยคุ้นเคยกันเชื่อถือเรา ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใน Wlg แห่งนี้แล้ว

 **14**  **04**

สำหรับคำแนะนำเพียงเท่านี้ต่อน้อง ๆ จขกท. ที่ถูก User กล่าวหาว่าหลอกลวง

ก็จะทำให้ User ดังกล่าวต้องค่อย ๆลดบทบาทตัวเองไปในที่สุด

 **14**  **04**

แต่
ก็อาจจะมี User ใหม่เข้ามาอีกก็เป็นได้ ซึ่งหากมีเข้ามา ก็ให้ยึดหลักการเดียวกัน


สุดท้าย

ในทางกลับกัน ก็ยังมีพี่ ๆอีกมากมาย ที่เชื่อและรู้สึกแบบผู้เขียน
และไม่สนใจต่อการโพสท์ของ User ที่เข้ามากล่าวหาแบบไม่มีหลักฐาน

 **26**  **25**

ด้วยความปารถนาดี และหวังว่าน้อง ๆที่ถูกกล่าวหา จะสามารถทำตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้

 **04**

Wat012


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version